เราคือใคร?

บรัษัท เจ้ลั้ง ฟู้ดดี จำกัด เราคือโรงงานผลิตและจำหน่ายน้ำจิ้มสุกี้-เนื้อย่าง สูตรกวางตุ้ง ที่มี คุณแม่ “เจ้ลั้ง” ที่มีฝีมือในการทำอาหาร และเน้นใส่ใจในวัตถุดิบที่ทำ ทั้งคุณภาพและปริมาณ

เรามุ่งเน้นให้ความสำคัญเรื่องความสะอาด คุณภาพของวัตถุดิบ ปริมาณวัตถุดิบที่สำคัญ รสชาติถูกปากกินกับอะไรก็ดี