เราคือใคร?

บรัษัท เจ้ลั้ง ฟู้ดดี จำกัด เราคือโรงงานผลิตและจำหน่ายน้ำจิ้มสุกี้-เนื้อย่าง สูตรกวางตุ้ง ที่มี คุณแม่ “เจ้ลั้ง”
ที่มีฝีมือในการทำอาหาร และเน้นใส่ใจในวัตถุดิบที่ทำ ทั้งคุณภาพและปริมาณ

อย.

ผ่านการรับรองสำหรับมาตรฐานที่ถูกหลักเกณฑ์ของสถานที่ผลิตอาหาร จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ( อย. )

GMP

ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP ผ่านหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร อย่างปลอดภัย

วัตถุดิบ

วัตถุดิบที่คัดสรรเน้นคุณภาพมอบสู่ผู้บริโภค

เคล็ดลับสูตรอร่อย

จากประสบการณ์การทำอาหารตลอด 50 ปี

น้ำจิ้มเจ้ลั้ง จุ่มหรือจิ้มกับอะไรก็ “ดี”

สินค้าของเรา

ตัวอย่างเมนูอาหาร

สุกี้น้ำ

สุกี้แห้ง

หมูกะทะ

ทะเลย่าง

ปิ้งย่างเกาหลี

ลูกชิ้นปิ้ง

สุกี้ยากี้

หมูย่าง

การจัดส่งทางออนไลน์ โดยขนส่งเอกชน

ออนไลน์

ออฟไลน์

ตลาดค้าส่งเครื่องปรุงรส วัตถุดิบ และ ตลาดสด ในตำบล อำเภอต่างๆ